Ara Lojistik

ara lojistik - dakikikÜRETİM DESTEK HİZMETLERİ

DAKİK, çözüm ortağı olduğu firmaların üretim tesislerinde; Hat Besleme, Malzeme ve Hammadde Depo Yönetimi işleriniuzman kadrosu ile üstlenerek, üretim hatlarının beslenmesi, doğru malzemenin doğru zamanda doğruhatta verilmesi, üretim planları doğrultusunda üretimi yapılacak ürünlerin depolanmasını, fiziksel ve sistemsel stok yönetimi iş akışını sürekli tutacak halde hattın beslenmesi işini üretim ve lojistik alanlarındaki bilgi ve tecrübe birikimleri ile doğru ve kaliteli bir şekilde yerine getirmektedir.

HAT SONU DESTEK HİZMETLERİ

DAKİK, çözüm ortağı olduğu firmaların üretim tesislerinde üretim bantlarından gelen bitmiş ürünün etiketlenmesi, paketlenmesi, kolilenmesi, paletlenmesi ve ürüne ait bilgilerin bilgisayar ortamında sisteme girilmesi süreçlerini yönetir. DAKİK, uzmanlık alanı olan etiketleme, paketleme ve promosyon hazırlama konularındaki bu süreci en iyi şekilde yöneterek çözüm ortağı olduğu firmanın ana işlerine yoğunlaşmasını sağlamaktadır.